Kayıt Sayfasına Hoşgeldiniz
Giriş Sayfasına Hoşgeldiniz
Şifrenizi mi unuttunuz?
Güdüler, Güdülerin sınıflandırılması ve Güdülenme kuramları
Güdüler, Güdülerin sınıflandırılması ve Güdülenme kuramları
24
Nis

Güdü
İnsanı davranışsal tepkiler göstermeye iten, tepkiye özel bir yön veren, basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilimi ortaya çıkaran ve gözlemlenemeyen, içten gelen bir güçtür.

Güdü
Kişi eylemlerinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ve dış uyarıcıların etkisi ile kişiyi harekete geçiren güçtür.

Güdülerin Sınıflandırılması

Güdü Açıklama
Birincil güdüler Bir ürün kategorisinde satın almaya yol açan sebep. Eskiyen bilgisayarın yerine yenisinin alınması.
İkincil güdüler Belirli bir markanın satın alınmasında etkili olan sebepler. Toshiba markası yerine Dell’in seçilmesi.
Rasyonel güdüler Tüketicinin kendi durumunu da dikkate alarak rasyonel bir değerlendirme neticesinde seçime yol açan sebepler. Toshiba marka dizüstü bilgisayarların webcam’inin 4 megapiksel özelliğe sahip olması ve indirimde olması nedeniyle satın almaya karar verme.
Duygusal güdüler Tüketicinin bir markaya karşı olan duygusal yakınlığı sebebiyle satın alması durumu. Japon markalarına olan sempati sebebiyle Toshiba marka bilgisayarın satın alınması.
Bilinçli güdüler Tüketicinin farkında olduğu güdüler. Yeni bir bilgisayara ihtiyaç duyulduğunun hissedilmesi sebebiyle, bilinçli olarak satın alma.
Bilinçaltı güdüler Tüketicinin bilinçaltı seviyesinde oluşan sebeplerden dolayı satın almaya yönlendiren güdüler. Bulunduğu konum gereği prestiji yüksek olan Sony Viao satın alma isteği.

Güdülenme Kuramları

1.İhtiyaçlar Kuramı
-Daha önce de değinildiği gibi Maslow, insanın ihtiyaçlarını beş aşamada ele almaktadır.
-Ancak, bu sıralama pratikte değişmez bir sıralama değildir.
-Bu kuramın tüketici davranışları açısından pazarlama stratejilerine sağladığı yarar, ihtiyaçlara uygun güdülerin ortaya çıkarılmasına yol göstermesidir. X marka tıraş losyonu sevgi, ait olma ya da itibar görme gibi ihtiyaçlarla özdeşleştirilebilir.

2.Çevre Kuramı
-Bu kurama göre, güdülenmede en büyük rolü oynayan çevredir. Bireyin nasıl güdüleneceği, onun nasıl ödüllendirileceğine bağlıdır.
-Ödüllendirilme ise, değişik biçimlerde olabilir. Övülme, itibar görme, takdir edilme, önderlik gibi ödüller kişiyi eyleme yöneltir.

3.Etkileşim Kuramı
-David McClelland, güdülenmede öğrenme ve kişiliğe önem vermiştir. McCelland insan ihtiyaçlarını üç başlık altında inceleme yoluna gitmiştir: bunlar; güç, aidiyet ve başarıdır. Bu ihtiyaçların daha çok toplumsallaşma (sosyalleşme) süreci içerisinde öğrenilen türde ihtiyaçlar olduğu görülmektedir. İhtiyaçlar bu süreçte ortaya çıktığına göre, pazarlama stratejilerinin bu ihtiyaçlar üzerine oturtulması gerekir.
-Güç ihtiyacı kuramına göre insanlar etrafında bulunan nesnelere hükmetmek ve çevrelerini kontrol altında tutmak isterler.
-Bunun yanında sosyal bir varlık olan insan, çevresi, arkadaşları ve sosyal çevre tarafından kabul edilmek ister.
-Bunların da ötesinde, bir çok araştırmaya göre, kişisel başarma hissinin ve ihtiyacının insan doğasındaki en güçlü ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.

Yorum yapın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yazı Hakkında Hiç Yorum Yapılmamış